مشق من

چه با شکوهه کودکی
زندگی عروسکی
خنده های یواشکی
گریه های دروغکی

سرمشق من اسم تو بود
اسمی مث جادوی شب
یک اسم از بر کردنی
شعر تماس دست و لب
حادثه ساده شدن
شکستن تو پیش من
دفتر تب کرده ی ما
کاغذ مرد و شعر زن
تخته سیاه بی صدا
پر از ترانه های ما
اسم تو شکل قلب من
پای همه جریمه ها
هنوز می خوام از تو بگم
با این دو دست جوهری
بگم که دل خط خطی یه
از اون نگاه سرسری
می خوام نترسم سر صف
هنوز می خوام خطر کنم
مثل شب های امتحان
فقط تو رو از بر کنم
چه باشکوهه کودکی

/ 2 نظر / 38 بازدید
امیر علی

خاطره انگیز بود

hمیر علی

خاطره انگیز بود ادامه بده