هیچ عطری را به قدر عطر دوستت دارم های تو دوست ندارم
سر می رود عشق از عطر دانی دلم

دوستت دارم که ظرف نمی خواهد

در دلم هزار بهار شکوفه می دهد

وقتی دستهای تو از ته باغ زیباترین گل سرخ را برایم می چیند

و مرا به دیدن هزار باغ بهار از هزار شاخه گل سرخ می برد.

به من بگو هر صبح با یک شاخه گل سرخ

هیچوقت  تنهایت نمی گذارم

و
♥ هیچ عطری را به قدر عطر دوستت دارم های تو دوست ندارم ♥

شمالی ترین دقیقه ی دوستت دارم های من لحظه ای ست که

 تو مرا با لهجه ی گل  سرخهای شرجی زده صدا می زنی

و من به قدر تمام شمال گل های علاقه ات را می دزدم

و در گوشه گوشه ی دلم می کارم

s.a.b 

/ 0 نظر / 18 بازدید