قبیله توفان


آن شب همه ی ستاره ها چشم شدند
وین ماه
که بی بهانه در آب افتاد
آن گاه
دهان ماهیان آب افتاد...
‏:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
صبح است
چه مست مست بر می خیزد
خورشید،به نرمی از میان مژه هات!
‏:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
از آن بالا
مگر چه می بیند ابر؟می ایستد و به حال ما می گرید...
‏:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد

یاد من باشد فردا لب جوی،حوله ام را هم با چوبه بشویم

یاد من باشد تنها هستم.ماه بالای سر تنهایی است.
‏:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
دل من با دل تو دست دارد،
سری غمدیده و سر مست دارد،برو غم از سر من دست بردار،
دل من کوچه بن بست دارد!
‏:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
چشم از من و رخصت تماشا از تو،
یکرنگی آسمان و دریا از تو،
مهتاب و سپیده و من آموخته ایم،
ای آینه!ساده زیستن را از تو!
‏:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
با خود سر صحبتی نداری ای دل،
با خود تن، الفتی نداری ای دل،
با عشق که از قبیله ی توفان است،
افسوس که نسبتی نداری ای دل!

/ 1 نظر / 11 بازدید
فزشته

اگه دستم به جدایی برسه اونو از خاطرهها خط میزنم/از دل تنگ تموم ادما از شب و روز خدا خط میزنم/اگه دستم برسه به اسمون با ستارهها قیامت میکنم/نمیذارم کسی تنها بمونه ماهو بین همه قسمت میکنم