عشق ممنوعهمین امروز فهمیدم که چشمات دیگه یادم نیست

تو باور کن فراموشی همیشه دست آدم نیست

من مغرور ترسیدم،چه عشقی رو ضرر دادم

چه روزای قشنگی رو بدون تو هدر دادم

هنوزم مثل اونوقتا همونجوری دوست دارم

ازین عشقی که ممنوع شد،نمیشه دست بردارم

S.A.B

/ 0 نظر / 37 بازدید