خوابهایی پر از ستاره و بوسه
خوابهایم پر از ستاره و بوسه است


بوسه هایی که در رویاهای هیچ خوابی پیدا نمی شود


اصلا من فکر می کنم شبها با صدای تو خوابم می برد


و صبح ها از نگاه تو بیدار می شوم


با من به دیدن یک پیاله آب بیا


ببین چقدر ستاره کنار هم گذاشته ام


جالا بیا کنار من بنشین


ببین چقدر بوی آب می دهم


دوباره تقویمم دارد تمام می شود


وای چقدر دلم می خواهد


روزهایم بوی تو را بدهد


آنقدر تو که چشم براه هیچ آفتابی نشوم


حالا که قول داده ای


هر روز مرا ببوسی رویاهایم دیگر تشنه نمی شوند


وای باران


هیچکس جز تو از خوابهای من خبر ندارد!!!
                                                                                                 

hamed.m 

1384/05/09 

/ 0 نظر / 41 بازدید