کویر گرم
تنها در کویری گرم٬ 

سرم را به شانه های آفتاب می چسبانم

و عطر سیب های باغ همسایه را

 از تار و پود زندگی ام عبور می دهم

چاره چیست؟؟؟

شاید با قطره قطره نفس هایم

 بتوان در دل کویر باغ سیبی دید.
 
s.a.b 

/ 1 نظر / 73 بازدید
سپیده

خدایا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهی می کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن[رویا]