بر قلب من باغبانی کن

بر قلب من باغبانی کنقلب

و گل هایی را در ایوان دلم برویان

که هرگز خشک نشوند.

آفتاب مهربانی ات

بر سرزمین قلبم آنچنان تابیده است

که دلم باغچه ی عشق شده است
 

s.a.b

/ 1 نظر / 8 بازدید
دلتنگ گریه های جنوب

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد/دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا/ز پشت پرده غیب به ما نظر دارد...