اردیبهشت


نمی شود که

بهار باشد

اردیبهشت باشد

و تو نباشی

نه اردیبهشت جای تو را تنگ می کند

نه تو جای بهار را

بگذار بهار تو را اردیبهشت صدا بزند

S.A.B

/ 0 نظر / 13 بازدید