اردیبهشت

تو اردیبهشت بهاری 


من بهار اردیبهشت


کمی از اردیبهشتت را به من بده

تا بهارت همیشه بهار باشد

چه زود دیر میشود و چه زود فراموش میشویم s.a.b 


/ 2 نظر / 10 بازدید
سپیده

פֿـیلـی وقـت هآ … مُہـِـم تَریــטּ פـ…ـ…ـ…ـرف میـآטּ دو نفــر … همآنـی اَسـت ڪـه هرگـ…ـ…ـ…ـز بِہـَـم نمـیگویــند …

سپیده

هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد … باعث ریختن اشک های تو نمی شود.