برای همیشه خداحافظ

دیگر سراغت را از هیچکس نخواهم گرفت

 باز نام تو می آید و ستاره میشوی

 کنار همیشه آسمان نبودنت را بهانه نمی کنم

من خواب دیده ام آسمان آنقدر بزرگ میشود که من از اینهمه شب سرگیجه می گیرم

 کدام آسمان را می شناسی ماهش را؛ستاره هایش را گم کند و گریه نکند؟

 من خواب دیده ام چشم هایت رنگ آسمان شده است رنگ شب

 اینها را گفتم تا دوباره ستاره شوی بروی نمانی نباشی

 اینها را گفتم تا ستاره شوم بروم نباشم؛نمانم

 به ماه بگو خوابهایم را کنار شعرهایم در ایوان مهتاب بچیند

من خواب دیده ام امشب مهتاب می شود و تو تا همیشه ستاره می شوی

و من خوب می دانم تعبیر ستاره شدن یعنی گم شدن ...

s.a.b

hamed.m
1390/10/07 

/ 1 نظر / 61 بازدید

زیبا و عالی